Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Iuliana RÎCIU – Efectele controlului constituţional asupra contenciosului administrativ. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale în contenciosul administrativ

Articolul face o analiză a jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României cu privire la legea contenciosului administrativ. De asemenea, articolul pune în discuţie raportul dintre Curtea Constituţională şi instanţele judecătoreşti din România în ceea ce priveşte controlul de convenţionalitate.

Concluzia care se desprinde este că situaţiile prezentate nu pornesc de la premisa epuizării problematicii în ceea ce priveşte tema prezentată, acestea putând constitui un punct de plecare pentru dezbateri mai ample şi mai complexe care ar putea conduce chiar către o nouă orientare în privinţa competenţelor Curţii Constituţionale cât şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sau, mai mult, către o altă structură a sistemului judiciar.