Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Activităţi

Activităţile CDCIP vizează, în principal, cercetarea la nivel inter- şi transdisciplinar a temelor de interes în domeniul dreptului constituţional, inclusiv prin menţinerea contactelor cu cele mai importante instituţii de profil din ţară şi din străinătate.

De-a lungul timpului, în munca noastră am pus accentul pe organizarea şi participarea la dezbateri naţionale şi internaţionale pe teme constituţionale, dar şi pe implicarea CDCIP în diverse programe şi proiecte de cercetare fundamentate pe o abordare comparativă a fenomenului constituţional.

Activitatea de cercetare din cadrul CDCIP se materializează inclusiv în publicaţiile noastre. Infoletter constituie o altă dimensiune a modalităţii prin care înţelegem să diseminăm informaţii şi conţinuturi tehnice unui public cât mai larg.

Ilustrare a interesului sporit acordat temelor de drept constituţional de către studenţi, anual CDCIP organizează un concurs de pledoarii, jurizat de foşti judecători ai Curţii Constituţionale a României.