Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Membri

Membrii ai CDCIP sunt profesori, doctoranzi şi studenţi din cadrul Universităţii din Bucureşti, practicieni de renume ai dreptului, cercetători în domeniul constituţionalismului. Ceea ce au în comun toţi membrii CDCIP este pasiunea pentru studiul dreptului constituţional şi dorinţa de a fi cei mai buni în domeniul de activitate pe care l-au ales. Din acest motiv încă de la înfiinţare, CDCIP a devenit un reper pentru comunitatea specialiştilor în drept constituţional şi instituţii politice din România.

Membri fondatori

Membrii fondatori al CDCIP sunt cei care au participat la constituirea CDCIP.

Membri asociaţi

Pot deveni membri asociaţi persoanele care recunosc statutul centrului şi îşi manifestă în scris intenţia de a adera la centru, declarând pe proprie răspundere că nu mai fac parte dintr-un alt centru de cercetare. Dobândirea calităţii de membru asociat presupune depunerea unei cereri scrise la Consiliul de conducere, care are obligaţia să o analizeze şi să se pronunţe asupra aprobării sau respingerii ei în termen de cel mult o lună de la data primirii.

Membri de onoare

Calitatea de membru de onoare este acordată de Adunarea Generală, cu votul majorităţii membrilor, la propunerea unui membru fondator sau asociat. Pot fi membri de onoare pesonalităţi ştiinţifice din România sau din străinătate care prin activitatea lor sprijină activitatea centrului.

Membrii de onoare