Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Cercetare

Asociaţia română de drept constituţional (ARDC)

Asociaţia Internaţională de Drept Constituţional (AIDC-IACL)

Centrele de cercetare ale Facultăţii de Drept din Bucureşti

Centrele de cercetare ale Universităţii din Bucureşti 

Centrul European de Drept Constituţional (CECL)

Centrul pentru Drept Public European şi Comparat (DIPEC

Departamentul de Ştiinţe Politice, Juridice şi Studii Internaţionale – SPGI

Grup de Studii şi Cercetări asupra Justiţiei Constituţionale (GERJC)

Grup de Cercetare Comparată în Drept Constituţional, Administrativ şi Administraţie Publică (GRECCAP)

Institutul de Cercetări asupra Evoluţiei Naţiunii şi Statului (IRENEE)

Institutul pentru Federalism (IFF)