Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Prezentare

Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice (CDCIP)
CDCIP este un centru de cercetare ştiinţifică a sistemelor politice şi constituţionale naţionale, dar şi un spaţiu al analizei comparate cu privire teme actuale ale constituţionalismului modern.

Înfiinţat în 1991, pe lângă Catedra de Drept Public a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, CDCIP a devenit o comunitate a profesioniştilor şi s-a dezvoltat ca un centru academic al excelenţei în cercetarea dreptului constituţional şi a instituţiilor politice.

Începând cu 2007 CDCIP este afiliat la Asociaţia Internaţională de Drept Constituţional. 

Din 2008 CDCIP este acreditat de Universitatea din Bucureşti.

Misiunea noastră

De peste 30 de ani, CDCIP are ca scop promovarea studiului şi a cercetării ştiinţifice în domeniul constituționalismului, precum și diseminarea ori publicarea rezultatelor studiilor efectuate.

Obiective

Printre obiectivele enumerate de statutul nostru se numără:

  • desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă referitoare la sistemele constituţionale şi instituţiile politice;
  • organizarea de conferinţe, colocvii și dezbateri științifice, precum și participarea la schimburi de experienţă;
  • derularea unei constante activități de cooperare academică, intra- și interdisciplinară, cu specialiști și unități de cercetare din cadrul Universității din București, din țară și din străinătate;
  • participarea în programe și proiecte academice, pe plan intern și internațional, în domeniul nostru de cercetare;
  • elaborarea de materiale de informare (broşuri, materiale pe suport electronic, alte publicaţii) în domeniul specific de activitate.

Consiliul de conducere

Director

Prof. univ. dr. Stefan Deaconu

Curriculum Vitae

Publicaţii

Secretar ştiinţific

Lect. univ. dr. Ramona Delia Popescu

Curriculum Vitae

Publicaţii