Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Genoveva VRABIE – Revizuirea Constltuţiei – act complet şi unitar, dar nu de maximă urgenţă

Articolul precizează faptul că reglementările Titlului II sunt indisolubil legate de cele ale Titlului IV din Constituţie, în sensul în care drepturile şi libertaţile fundamentale îşi găsesc principiile şi baza în dispoziţiile Titlului IV. Mai mult, se afirmă faptul că o revizuire a Constituţiei economice nu este oportună. Argumentarea se bazează pe necesitatea analizei Constituţiei şi prin prisma integrării României în Uniunea Europeană, din punctul de vedere al blocajului instituţional şi nu doar utilizând criteriul economic. Astfel, aceste studii coroborate vor putea duce eventual la o revizuire eficientă a Constituţiei.