Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Lucian BERCEA – Constituţionalizarea protecţiei consumatorului: un fundament pentru o construcţie normativă existentă

Articolul prezintă nevoia stabilirii unui echilibru în legatură cu relaţiile economice existente între producător şi consumator. Această stabilitate, în opinia autorului, trebuie consacrată la nivel constituţional. Astfel, se argumentează că, la fel cum libertatea contractuală este reglementată în Constituţie, în aceeaşi masură este necesară o reglementare a protecţiei consumatorului în Constituţia României. În acest sens, se prezintă atât raţionamente principiale, cât şi de natură faptică. În primul rand, articolul ilustrează existenţa unei asemenea reglementări în diverse şi numeroase state din lume. Mai mult, se exprimă necesitatea reglementării prin idei care fac referinţă la un sistem de pârghii de control, în sensul în care s-ar proteja consumatorii, s-ar raţionaliza comportamentul producătorului şi s-ar implementa un mecanism tipic de «hard-law» care poate funcţiona în sistemul juridic românesc. În plus, reglementarea protecţiei consumatorului a fost deja realizată, în mod indirect, de către Curtea Constituţională, singurul lucru necesar fiind revizuirea Constituţiei în vederea concretizării unei situaţii care a devenit o stare de fapt.