Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Bianca SELEJAN-GUŢAN – Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi situaţia economică a individului

Articolul subliniază existenţa unei tendinţe de a depăşi graniţele convenţionale impuse de delimitările stricte ale diferitelor generaţii de drepturi. Prin această lucrare se încearcă o înnoire a viziunii referitoare la ocrotirea drepturilor fundamentale, înaintându-se teoria conform căreia necesitatea protejării drepturilor fundamentale prevalează necesităţii clasificării acestora în diverse categorii. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, şi-a asumat un rol creator, «par ricochet « în ceea ce priveşte sancţionarea drepturilor economice, prin prisma altor drepturi ocrotite de Convenţie. Astfel, viziunea Curţii de la Strasbourg este în concordanţă cu tendinţa actuală de renunţare la distincţia convenţionala dintre drepturi. În analiza situaţiei României referitoare la ocrotirea drepturilor economice, în contextul general al crizei economice, poziţia Curţii Constituţionale este considerată inconsecventă şi cel puţin contestabilă, aceasta oferind interpretări la limita dispoziţiilor constituţionale.