Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Daniel PISTEA – Constituţionalizarea şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Constituţionalizarea dreptului este efectul principal al supremaţiei legii fundamentale. Transformarea dreptului, ca o consecinţă a constituţionalizării, se traduce în principal prin modificarea normelor juridice, în aşa fel încât să fie puse în acord cu dispoziţiile constituţionale. Lucrare de faţă analizează un caz concret de constituţionalizare, de modificare a unor prevederi ale Codului Penal, ca urmare a unei Decizii a Curţii Constituţionale. Totodată ea se vrea a fi un nou semnal de alarmă faţă de maniera în care legiuitorul român ignoră prevederi constituţionale referitoare la criteriile de nediscriminare.