Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Andreea CĂRARE – Perspectivele Constituţiei României în context european

Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un moment istoric faţă de care provocarea cea mai importantă pentru fiecare stat este reprezentată de definirea şi armonizarea identităţii sale naţionale într-o structură europeană marcată de complexitate şi coeziune. Revizuirea Constituţiei reprezintă una, şi poate cea mai importantă, dintre modalităţile prin care România a ales să procedeze la îndeplinirea acestor ţeluri.

După prezentarea modului în care aderarea la structurile europene şi-a pus amprenta asupra constituţiilor altor state, lucrarea de faţă realizează o analiză a prevederilor Constituţiei României impuse de aderarea la Uniunea Europeană. Sunt analizate în acest sens şi modul şi măsura în care aceste reglementări concordă cu realitatea existentă la 6 ani de la revizuirea textului constituţional şi la 2 ani de la data aderării efective.