Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Mădălina Elena MIHĂILESCU – Comentariu asupra Deciziei nr. 228/13.03.2007 a Curtii Constitutionale

Decizia nr. 228/13.03.2007 a Curţii Constituţionale a adus în discuţie un subiect controversat, şi anume aplicarea art. 12 din OG nr.2/2001 privind aplicarea legii contravenţionale în timp. Decizia a oferit răspunsul privitor la diferenţa de tratament dintre două categorii de persoane care comit contravenţii, respectiv dintre acel contravenient care a comis contravenţia şi a fost sancţionat şi acela care, desi a comis aceeaşi faptă, nu a fost sancţionat, deoarece organele competente nu au avut posibilitatea să constate fapta contravenţională.

Pe baza expunerii succesiunii cazurilor care au abordat problema menţionată în faţa Curţii Constituţionale, aceasta a fost determinată să îşi schimbe jurisprudenţa, acceptând astfel nivelarea diferenţei de tratament dintre cele două categorii de contravenienţă.