Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Bianca SELEJAN-GUTAN – Este necesară o nouă reformă a Curţii Constituţionale?

Avem nevoie de Curtea Constituţională? Sunt adecvate actualele reglementări constituţionale şi legale în ce o priveşte? Cui i-e teamă de Curtea Constituţională? Şi, nu în ultimul rând: este necesară o nouă reformă a Curţii Constituţionale?

În încercarea de a da un răspuns întrebării dacă este necesară consolidarea independenţei şi imparţialităţii Curţii Constituţionale, caracteristici care, la prima vedere, par axiomatice la nivelul unei asemenea instanţe, am analizat critic unele propuneri de lege ferenda existente, asupra cărora s-a pronunţat şi Comisia de la Veneţia. Unele din aceste propuneri sunt excesive, încercând să elimine la modul absolut factorul politic din cariera potenţialilor judecători constituţionali. Considerăm că soluţia este una echilibrată, care să vină în întâmpinarea unei mai evidente independenţe politice şi private a judecătorilor constituţionali.

În ultima parte, studiul tratează unele aspecte din jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale, precum şi alte propuneri de modificare a legislaţiei existente, care îndeamnă la reflecţie.