Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Simina TĂNĂSESCU – Constituţie şi secularism

Statul modern este un concept intrinsec raţional, bazat pe constituţionalism, care, la rândul său, se fundamentează pe concepte ştiinţifice, în vreme ce religia rămâne, prin excelenţă, un fenomen obiectiv, puternic ancorat în societate, dar care porneşte de la postulate apriorice şi credinţe transcedentale. Apare astfel evidentă opoziţia ontologică dintre scientism şi religie, opoziţie care nu poate fi mediată decât prin toleranţă. Aceasta părea să fie tendinţa generală în societăţile zise occidentale până la apariţia celui de-al treilea extremism, cel relativist, care în plan juridic se traduce din ce în ce mai des prin pluralism juridic.