Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Nasty VLĂDOIU – Libertăţi democratice versus comandamente religioase

Prezentul demers ştiinţific încearcă să surprindă câteva aspecte privind dimensiunea socială a conceptelor de drept şi religie, relaţia dintre acestea şi interacţiunea cu alte noţiuni, cum ar fi economicul, politicul si ideologicul. Analiza se face cu predilecţie asupra raportului interactiv dintre drept şi religie urmărindu-se poziţia factorului uman ca zonă de real interes. Punctual, se ajunge la analiza produsului socialrezultat al justiţiei telurice sau divine. Norma juridică sau comandamentul juridic, ca celulă de bază a dreptului, şi norma religioasă sau comandamentul religios, ca celulă de bază a religiilor, deşi au o bază comună şi anume morala, produc efecte diferite. Din moment ce una comandă o atitudine sufletească, iar cealaltă conturează un raport ce se crează odată cu manifestarea în afară a unui fapt în legătură cu altă persoană, putem analiza diferenţiat cele două tipuri de comandamente. Opiniei noastre, conform căreia Constituţia este Biblia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, iar Biblia este Constituţia Religiilor, i se pot aduce critici în viitor. Aceste critici vor fi fundamentate doar în cazul în care religiile nu vor fi explicate printr-o nouă abordare, într-o perfectă compatibilitate cu ştiinţa, în general, şi cu ştiinţele vieţii, în special. Plasarea omului între dogmă şi adevăr îl va face pe acesta să aleagă, iar pentru această alegere el va trebui pregătit raţional. La un moment dat va trebui făcută distincţia între religie şi credinţă pentru că, în cazul în care religia se va confrunta cu imposibilitatea de a convinge, propovăduirea credinţei va trebui să se facă prin demonstraţie raţională şi cu ajutorul acesteia. Prezenta lucrare invită, credem noi, la profundă analiză şi meditaţie, cititorul având liberul arbitru în a personaliza, trecând prin filtrul raţiunii sale, răspunsul la întrebarea „Libertaţi Fundamentale versus Comandamente Religioase?”.