Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Stefan DEACONU – Delegarea legislativă în România – Analiză jurisprudentială

Prezentul articol face o analiză a instituţiei delegării legislative în România. Sunt analizate, pe de o parte, textele constituţionale şi legale ce consacră această instituţie, precum şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia delegării legislative, în cei 14 ani de existenţă ai instantei de contencios constituţional.

Concluziile ce se desprind din întreaga analiză făcută prevederilor legale şi jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materia delegării legislative sunt următoarele:

a) delegarea legislativă în România este o instituţie a dreptului constituţional şi este de două tipuri: delegare legislativă către Guvern şi delegare legislativă către şeful statului;

b) nu există o dată până la care ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă ale Guvernului să fie dezbătute în Parlament;

c) legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe poate fi controlată din punct de vedere al constituţionalităţii de către Curtea Constituţională;

d) legile de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe nu sunt legi organice, ci legi ordinare;

e) Guvernul poate emite ordonanţe în baza legii de abilitare doar în domeniile care nu fac obiectul legilor organice;

f) materia taxelor si impozitelor poate face obiectul unei delegări legislative de către Guvern;

g) reglementările cuprinse în coduri nu sunt toate de domeniul legii organice, deşi, conform principiului unicităţii actului juridic, aceste coduri ar trebui considerate legi organice;

h) ordonanţele de urgenţă se emit de către Guvern numai în cazuri extraordinare;

i) ordonanţele de urgentă ale Guvernului se pot emite atât în domeniul legilor organice, cât şi în domeniul legilor ordinare;

j) există o distincţie netă de regim juridic între ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă;

k) Guvernul poate ratifica tratate internaţionale prin ordonanţe, deşi o parte a doctrinelor face o diferenţă între atribuţia de legiferare şi cea de ratificare a Parlamentului.