Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Ioan MURARU – Câteva consideratii teoretice privind biroul permanent al Camerei parlamentare

Este în afara oricărei îndoieli că un mandat, într-un sistem constituţional democratic şi reprezentativ nu poate avea o durată nedefinită. Orice mandat, inclusiv cel de preşedinte al unui birou permanent parlamentar, implică o durată în timp şi chiar posibilitatea revocării sale. O recentă dispută politică, cu evidente consecinţe juridice, a adus în discuţie problema revocării mandatului preşedinţilor birourilor permanente ale Camerelor parlamentare. Prevederile constituţionale şi regulamentare în vigoare pot fi interpretate în cel puţin două feluri. De lege ferenda, se propune o reglementare mai generală la nivel constituţional, ce lasă detalierile în sarcina regulamentelor parlamentare, pentru a degreva dezbaterile parlamentare de aspect pur organizatorice în dauna exercitării funcţiilor specifice adunării reprezentative.