Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Gheorghe IANCU – Rolul Autoritătii Electorale Permanente în organizarea alegerilor

Potrivit Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României în sistemul nostru electoral organizarea alegerilor este realizată atât între două perioade electorale cât şi în perioada electorală.

Pentru primul tip de organizare a fost înfiinţată Autoritatea Electorală Permanentă, care este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi competenţă generală, care asigură aplicarea unitară, între două perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind organizarea si desfăşurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter naţional şi local, în care scop are o serie de atribuţii specifice. Conducerea Autorităţii Electorale Permanente este unipersonală şi este asigurată de un preşedinte, ajutat de doi vicepreşedinţi. Autoritatea Electorală Permanentă are autonomie bugetară, regulamentară şi administrativă (organizatorică).

Unele dispoziţii ale Legii nr. 373/2004 (art. 26-29), care privesc organizarea si funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente sunt criticabile. Aceste dispoziţii legale se referă la: includerea în compunerea Biroului Electoral Central a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente; lipsa continuităţii instituţionale între perioadele de alegeri; contrasemnarea hotărârilor şi a instrucţiunilor emise de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, de către vicepreşedinţi. De asemenea, şi alte dispoziţii ale Legii nr. 373/2004 şi ale Legii nr. 370/2004 sunt criticabile, pentru diferite argumente. Ca urmare, de lege ferenda se propun o serie de modificări şi completări ale acestor legi.