Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Corneliu Liviu POPESCU – Natura juridică a birourilor electorale

În materie electorală şi referendară, birourile electorale sunt autorităţi administrative temporare, cu atribuţii jurisdicţionale. Procedura administrativă jurisdicţională în faţa acestor jurisdicţii administrative electorale este facultativă. Actele administrative ale birourilor electorale pot fi atacate în justiţie, la instanţele judecătoreşti speciale de contencios administrativ.