Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Richard GHEVONTIAN – Doi ani de chestiune prioritară de constituţionalitate în Franţa. Primul bilanţ.

Acest articol prezintă un bilanţ al primilor doi ani de control de constituţionalitate a posteriori în Franţa: 1022 dosare înregistrate în 2010 şi 114 chestiuni prioritate de constituţionalitate în 2011.

Drepturile şi libertăţile garantate de Constituţie cel mai frecvent invocate în cadrul acestui tip de control au fost: principiul egalităţii, dreptul de proprietate, prezumţia de nevinovăţie, dreptul la un recurs efectiv, dreptul la apărare.