Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Corneliu-Liviu POPESCU – Partidele politice ca subiecte ale raporturilor juridice electorale

Scopul partidelor politice este de a cuceri şi exercita puterea, iar singurul mijloc democratic de a realiza acest obiectiv este participarea la alegeri. Autorul le include în sfera raporturilor juridice electorale pe acelea care privesc alegerile, fie ele parlamentare, prezidenţiale sau locale şi descrie condiţiile în care partidele pot participa la aceste raporturi. În plus, studiul cuprinde o expunere a subiectelor de drept coparticipante şi a altor subiecte ale raporturilor juridice electorale, asemănătoare cu partidele politice.

Astfel, pot lua parte la alegeri doar acele entităţi din societatea civilă care îşi propun să obţină şi să păstreze puterea politică, iar nu doar să o influenţeze. Respectivele grupări trebuie să fi dobândit calitatea de partid politic, cu respectarea tuturor elementelor prevăzute de lege şi să nu-şi fi încetat existenţa până la organizarea scrutinului. O condiţie suplimentară este aceea ca partidul politic să îşi dorească să participe la competiţia electorală. Mai mult, se impune separarea activităţii de partid de cea de stat, iar dobândirea şi păstrarea puterii politice trebuie să se facă numai pe calea alegerilor. În plus este necesar ca, în condiţiile pluralismului politic, acestea să fie libere, corecte şi organizate periodic, iar înfruntarea dintre partide să se facă de pe poziţii de egalitate juridică.

Alături de subiectele de drept participante la raporturile juridice electorale, autorul prezintă două categorii înrudite cu partidele politice. Astfel, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot participa la alegerile parlamentare şi locale, iar coaliţia electorală este, la rândul ei, un competitor acceptat, însă pe durata unui singur proces electoral.