Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Ioan MURARU – Alegerile si corpul electoral

Alegerile constituie procedeul prin care poporul, deţinătorul suveranităţii naţionale îşi desemnează autorităţile reprezentative: Camera Deputaţilor, Senatul, Preşedintele României, primarii, consiliile locale. Ele trebuie să fie libere, periodice şi corecte.

Corpul electoral cuprinde o parte a populaţiei, partea ei matură politic şi activă. Vârsta minimă pentru a vota este 18 ani. Electoratul interesează la: constituirea autorităţilor reprezentative; valabilitatea acţiunilor electorale (majorităţile electorale). Este componenta decizională a poporului. Este singura putere originară, pe temeiul căreia se legitimează şi se constituie însăşi puterea şi autorităţile statului. El trebuie educat şi corect informat.