Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Benke KAROLY – Rolul Curtii Constitutionale în cadrul procesului de alegere a Presedintelui României

Lucrarea de faţă aduce în prim plan importanţa rolului Curţii Constituţionale în cadrul procesului de alegere a Preşedintelui României. Conform prevederilor art. 146 lit. f) din Constituţie, printer atribuţiunile Curţii Constituţionale se numără şi aceea de a veghea la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui şi de a confirma rezultatele sufragiului. Această atribuţiune a Curţii Constituţionale reprezintă o expresie a naturii sale politice, care, alături de cea jurisdicţională, este în măsură să asigure supremaţia Constituţiei. Curtea deţine o poziţie principală în ceea ce priveşte aspectele juridice implicate în cadrul procesului de alegere a Preşedintelui României.

Lucrarea de faţă abordează într-o perspectivă comparativă reglementările interne în domeniu cu cele ale Codului european de bună conduită în materie electorală, care impun anumite garanţii procedurale pentru buna desfăşurare a procesului electoral, printre aceastea numărându-se şi existenţa unui sistem de recurs eficient. De asemenea, sunt redate aspecte ce privesc rolul pe care îl are Curtea în cadrul procesului de alegere a Preşedintelui, precum şi unele probleme teoretice mai ales în ceea ce priveşte posibilitatea exercitării unui control a posteriori de constituţionalitate asupra legii pentru alegerea Preşedintelui, cu anumite raportări la jurisprudenţa relevantă a Curţii în materie.