Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Nasty Marian VLĂDOIU – Un cod de procedură constitutională între necesitate si moft doctrinar

Textul acestui articol aduce în discuţie oportunitatea adoptării unui cod de procedură constituţională, fiind apreciată ca propice ocazia lansării acestor reflecţii pe ”piaţa ideilor juridice”. Cel puţin până în prezent, în literatura de specialitate sau în discuţiile academice, nu s-a vorbit despre acest subiect la ”modul serios”, astfel articolul este menit să atragă atenţia specialiştilor în drept constituţional, Legiuitorului, juriştilor, studenţilor şi tuturor practicienilor asupra acestei idei. Ideea unui Proiect de cod de procedură constituţională este susţinută prin diverse argumente, iar în definitiv, chiar dacă ideea în sine nu se va finaliza prin redactarea unui cod de procedură constituţională în viitorul apropiat, este mulţumitor şi faptul că aceasta va intra măcar în atenţia comunităţii academice din România. O astfel de codificare ar avea consecinţe practice foarte importante, cu utilitate generală, sistematizând jurisprudenţa Curţii Constituţionale, astfel încât orientarea practicianului să fie mai uşoară. Desigur, anvergura proiectului propus nu este comparabilă cu cea a codurilor fundamentale, semnalând doar faptul că ideea codificării procedurii constituţionale, în ciuda noutăţii privind obiectul acesteia, face parte, în fond, din cultura juridico-politică a statului român.