Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Bogdan DIMA – Mijloacele de control ale Parlamentului asupra politicilor economice ale Guvernului României

Articolul surprinde un dezechilibru în sistemul separației puterilor în stat, prin prisma economică. În esență, Parlamentul își pierde statutul de unică autoritate legiuitoare, devine limitat în controlul pe care îl exercită față de Guvern, acesta din urmă având posibilitatea să își asume anumite prerogative ce nu îi aparțin. Analizând contextul actual al tranziției României de la economia planificată la economia de piață și voința constituantului exprimată în Constituția revizuită, se poate observa faptul că, în ciuda unui teoretic echilibru instituțional, practic se desprinde un scenariu în care Parlamentul este lipsit de calitatea sa esențială : cea de putere legiuitoare care reprezintă voința supremă a populației. Din exemplul Acordului Stand-By cu FMI, se poate vedea cum Guvernul poate eluda anumite dispoziții constituționale cu foarte mare usurință și cum echilibrul instituțional reclamă soluții imediate, prin revizuirea Constituției sau prin mijloacele de legiferare ale Parlamentului.