Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP)

Concurs de pledoarii an universitar 2012- 2013

În data de 27 mai 2012, Parlamentul României a adoptat Legea pentru stabilirea unor norme de competenţă judecătorească, necesare desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti. Obiectul acestei legi îl constituie stabilirea unor norme de competenţă judecătorească, necesare desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti, dar şi modificarea unor acte normative din materia raporturilor de muncă ale funcţionarilor publici şi a alegerii autorităţilor administraţiei publice locale.

Menţionăm că în data de 11 martie a.c., Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această lege cu majoritatea membrilor prezenţi la şedinţa parlamentară, iar în data de 23 aprilie 2012 Camera Deputaţilor, fiind Camera decizională, a adoptat această lege cu amendamentele introduse în dezbatere la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din cadrul acestei Camere. Amendamentele se referă la modificarea unor articole din legea Consiliului Superior al Magistraturii care privesc atribuţiile acestei instituţii.

Din consultarea fişei propunerii legislative (iniţiatorii acestei legi fiind mai mulţi deputaţi şi senatori) reiese faptul că aceasta nu cuprinde avizul plenului Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, de la dosarul legii lipseşte studiul de impact care să cuprindă efectelor pe care noile modificări legislative le au asupra desfăşurării activităţii în concret la fiecare dintre instanţele judecătoreşti vizate prin această lege. Cu toate că avizul Consiliului Legislativ cuprindea unele recomandări referitoare la prezenţa unor probleme de tehnică legislativă în textul legislativ respectiv, în forma finală adoptată de Parlament şi transmisă Preşedintelui României spre promulgare, nu se regăsesc niciuna din aceste recomandări. 

La data de 1 iunie 2012, această lege a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României. În data de 3 iunie 2012, Preşedintele României a sesizat Curtea Constituţională asupra constituţionalităţii legii.

Analizând sesizarea Preşedintelui României asupra constituţionalităţii Legii pentru stabilirea unor norme de competenţă judecătorească, necesare desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti, Curtea Constituţională a constatat că este competentă să se pronunţe asupra constituţionalităţii acestei legi, potrivit art.146 lit. a) din Constituţia României.

 Cerinţa

Ţinând cont de situaţia de drept prezentată, construiţi o pledoarie în care să surprindeţi motivele care au stat la baza sesizării Preşedintelui României şi punctele de vedere, precum şi motivele invocate în susţinerea acestora, transmise Curţii Constituţionale de către Guvernul Romaniei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Camera Deputaţilor.

 Pledoaria:

Punctele de vedere şi motivele invocate în susţinerea acestora aparţin:

  Preşedintelui României

  Guvernul Romaniei

  Consiliului Superior al Magistraturii

 Camerei Deputaţilor

În data de 9 mai 2013, în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice (CDCIP) a organizat concursul anual de pledoarii adresat studenţilor din anul I. Concursul s-a desfăşurat sub forma unui proces simulat, având scopul de a înlesni aprofundarea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul dreptului constituţional şi al instituţiilor politice.

Tema procesului simulat a constituit-o principiul bicameralismului în sistemul de drept românesc. Parteneri ai concursului au fost Asociaţia Studenţilor în Drept şi juridice.ro.

Din partea CDCIP, de organizarea evenimentului şi de pregătirea studenţilor s-au ocupat: prof. univ. dr. Ştefan Deaconu, lector univ. dr. Ramona Delia Popescu, asist. univ. dr. Ingrid Popa-Mocanu, dr. Fabian Niculae.

Concursul a fost jurizat de doi dintre foştii judecători ai Curţii Constituţionale a României: domnul prof. univ. dr. Ioan Muraru, domnul Constantin Doldur, precum şi de domnul prof. univ. dr. Ştefan Deaconu.

Juriul a premiat cele mai bune pledoarii, după cum urmează:

  •  Premiul Ia fost acordat studentei Liana STOICA. Aceasta va beneficia de un stagiu de practică de o lună de zile la una din firmele de avocatură din Bucureşti, precum şi de un internship la Ministerul Afacerilor Externe.
  • Premiul IIa fost acordat studentului Gabriel FUSEA. Acesta va beneficia de un internship la Ministerul Justiţiei. 
  • Premiul IIIa fost acordat studentului Eduard UŢĂ. Acesta va beneficia de un internship la Ministerul Justiţiei. 
  • Toţi cei 8 participanţi la concurs au primit diplome de participare şi cărţi oferite de către Editura ,,Hamangiu’’.

Aflat la cea de-a patra ediţie, acest concurs îşi propune să continue în anii următori, propunând noi teme incitante care să lărgească orizontul profesional al studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.